Serdecznie zapraszam Państwa do uczestnictwa w szkoleniu pt. „Planowanie i projektowanie kursów on-line”, realizowanym w ramach projektu Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oraz Instytutu Pracy i Spraw Socjalnych „Edukacja przyszłości – zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe”. 

Szkolenie odbędzie się w formule zdalnej poprzez platformę MS Teams 28 kwietnia 2023 r. w godzinach 10.00-11.30.

Proszę o rejestrację:

- dyrektora oddziału lub kierownika szkoły
- 2-3 nauczycieli technikum, liceum lub wykładowców kursów
- pracowników organizujących kursy i szkolenia


w formularzu elektronicznym:
Rejestracja na szkolenie: Planowanie i projektowanie kursów on-line (office.com)

Program szkolenia

10.00-10.15       Dydaktyka kształcenia zdalnego – dr hab., prof. APS Urszula Jeruszka, IPiSS
10.15-10.30       Tworzenie szkoleń w formule zdalnej – Maciej Gruza, IPiSS
10.30-10.45       Zapewnianie jakości i walidacji w kształceniu zdalnym – dr. hab., prof. IPiSS Zdzisław Czajka, IPiSS
10.45-11.00       Aspekty organizacyjne edukacji zdalnej – dr Anna Jawor-Joniewicz, IPiSS
11.00-11.15       Obsługa platformy e-learningowej opracowanej w projekcie – Krzysztof Zapaśnik, IPiSS, ZDZ
11.15-11.30       Dyskusja


Czekamy na TEAMSach 28 kwietnia o godzinie 10:00 pod linkiem:
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MGVkMGFjMmMtMDgxYi00YjIyLWJkMGUtNGI1MWQwYWYxMWIy%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%223eb0199d-9be1-4899-aaaa-21863c55fd1c%22%2c%22Oid%22%3a%22d68e7a7d-570c-4375-9db0-4a504ca72b51%22%7d