Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie otrzymał trzykrotnie, w latach 2010, 2011 i 2012 tytuł Laureata oraz godło Quality International Services – usługi edukacyjne najwyższej jakości, przyznawany przez kapitułę konkursu. Konkurs odbywał się pod patronatem Ministerstwa Rozwoju Regionalnego, Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Klubu Polskie Forum ISO 9000.

W 2013 roku tytuł Laureata oraz godło Quality International Services zostało przyznane Zakładowi Doskonalenia Zawodowego w Warszawie na stałe.

Przyznając Zakładowi Złote Godło jury konkursu uznało, iż usługi edukacyjne świadczone przez Zakład spełniają najwyższe kryteria w zakresie treści i form kształcenia.

Kapituła odznaczenia, kierowała się przede wszystkim dążeniem do uhonorowania tych podmiotów, które w szczególny sposób dbają o jakość oferowanych usług. W założeniu przyjętym przez inicjatorów konkursu instytucje i firmy wyróżnione Złotym Godłem świadczyć mają bowiem o niekwestionowanym potencjale polskiego rynku usług, w tym także  - usług edukacyjnych.