Z satysfakcją informujemy, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie został przyjęty w poczet członków Polskiej Izby Firm Szkoleniowych. Fakt ten świadczy niewątpliwie o stale rosnącej pozycji ZDZ na rynku usług oświatowych oraz postrzeganiu nas jako instytucji edukacyjnej o wieloletnich i uznanych tradycjach kształcenia. Członkostwo w PIFS – oprócz możliwości kompleksowej wymiany informacji - daje sposobność szerokiej prezentacji naszej oferty szkoleniowej, a tym samym - znaczącego zwiększenia spektrum potencjalnych odbiorców naszych usług.