20 maja 2016 roku podczas uroczystego posiedzenia Krajowej Rady Związku ZDZ z okazji 70-lecia Związku Zakładów Doskonalenia Zawodowego Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie otrzymał odznakę honorową „Za Zasługi dla Rozwoju Gospodarki Rzeczypospolitej Polskiej”.

Odznaka ta jest zaszczytnym, honorowym wyróżnieniem nadawanym przez Ministra Gospodarki osobom fizycznym i przedsiębiorstwom aktywnym na polu gospodarki, wnoszącym istotny wkład w jej rozwój.

Odznaka ta pozwala na dostrzeżenie i nagrodzenie wybitnych osiągnięć w sferze innowacji, promocji polskiej gospodarki, wdrażania nowych technologii, prowadzenia działalności badawczo-rozwojowej oraz wprowadzania efektywnych metod zarządzania.