Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie od listopada 2002 r. posiada Certyfikat Systemu Jakości ISO 9001 dotyczący projektowania i realizacji usług edukacyjnych w zakresie kształcenia i doskonalenia kursowo - seminaryjnego.
Rozszerzenie w marcu 2004 r. zakresu certyfikacji o działalność szkolną było dowodem uznania i gwarancją wysokiego poziomu realizowanego procesu kształcenia, odpowiadającego naszym klientom, uczniom i studentom.

Przyznany przez jednostkę certyfikującą - Bureau Veritas Quality International certyfikat potwierdzał, że wdrożony w ZDZ system był zgodny z wymaganiami normy ISO 9001:2000. Wobec przystąpienia Polski do Unii Europejskiej tworzył warunki do pełnoprawnej rywalizacji na rynku usług edukacyjnych.

Wprowadzone procedury zapewniają jednolity standard kształcenia we wszystkich jednostkach ZDZ, a profesjonalna i rzetelna organizacja prowadzonych przedsięwzięć edukacyjnych stwarza możliwość identyfikacji oraz spełniania wymagań i oczekiwań naszych klientów.

W dniu 20 czerwca 2007 r. Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie uzyskał certyfikat wydany przez Urząd Dozoru Technicznego Jednostkę Certyfikującą Systemy Zarządzania UDT-CERT. Poświadcza on, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wraz z jednostkami terenowymi wdrożył oraz stosuje system zarządzania jakością zgodny z normą PN-EN ISO 9001-2009 w prowadzonej działalności edukacyjnej w systemie kursowo-seminaryjnym i szkolnym. Certyfikat jest ważny do 14 września 2018 r.