Nadzór Instytutu Spawalnictwa

 

 

Szkolenie spawaczy w ZDZ odbywa się pod merytorycznym nadzorem Instytutu Spawalnictwa w atestowanych przez IS ośrodkach szkolenia spawaczy. Egzaminy przeprowadzają egzaminatorzy ZDZ posiadający ważną licencję IS (pkt 4 Porozumienia z IS)

Wieloletnia współpraca ZZDZ z IS określona jest w cyklicznie podpisywanych Porozumieniach o współpracy. Aktualnie obowiązującym jest Porozumienie zawarte 17 lipca 2006 r. Zgodnie z zapisami zawartymi w punkcie 1 szkolenie spawaczy organizowane w ośrodkach ZDZ, objętych merytorycznym nadzorem IS, odbywa się w oparciu o modułowe programy nauczania opracowane przez ZG ZZDZ i uzgodnione z IS.

Absolwentom kursów objętych merytorycznym nadzorem IS,
ZDZ wydają Świadectwa Egzaminu Kwalifikacyjnego Spawacza na drukach z logo IS i ZDZ oraz prowadzą ich rejestr.
Świadectwa opatrują podpisem i pieczęcią imienną egzaminatorzy ZDZ, posiadający ważną licencję IS.
(pkt 8 Porozumienia z IS)

 

 

 

Absolwent kursu otrzymuje Książkę Spawacza z logo ZDZ (pkt. 9 Porozumienia z IS),
której wzór został zaakceptowany przez Instytut Spawalnictwa .