W 2007 r. ZDZ podpisał porozumienie z firmą TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., na podstawie którego  prowadzony jest monitoring szkoleń oraz wydawane przez TÜV SÜB Polska „Potwierdzenie  ukończenia szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska Sp.z o.o. realizowanego przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie”. Certyfikaty potwierdzające ukończenie szkolenia monitorowanego przez TÜV SÜD Polska Sp. z o.o., są wydawane w  języku angielskim lub niemieckim.