Przyznana przez Radę Koordynacyjną Krajowego Systemu Usług (KSU) akredytacja w dziedzinie usług szkoleniowych potwierdza, że Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wprowadził i stosuje system zapewnienia jakości zgodny ze standaryzacją ośrodków Krajowego Systemu Usług dla MSP. Tym samym ZDZ został włączony do sieci blisko 180 Ośrodków KSU, które poprzez świadczone usługi szkoleniowe, doradcze, finansowe i informacyjne wspierają rozwój małych i średnich firm. W ramach systemu KSU Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie oferuje dostarczanie kompleksowej oferty wysokiej jakości usług szkoleniowych pod kątem wymagań i oczekiwań naszych klientów.   

Z przyjemnością informujemy, iż na podstawie pozytywnych wyników Audytu  Rejestrującego, przeprowadzonego w dniu 5 września br. oraz zgodnie z zapisami Rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 stycznia 2005 r. w sprawie Krajowego Systemu Usług dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw (KSU) prowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości, zakres usług świadczonych przez Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie został rozszerzony o usługi informacyjne.

Więcej informacji na stronie www.ksu.parp.gov.pl