Konferencja online: Edukacja przyszłości - zdalne kształcenie i szkolenie zawodowe 20/034/2022 12:00-14:20

Zakład Doskonalenia Zawodowego w Warszawie wspólnie z Instytutem Pracy i Spraw Socjalnych serdecznie zapraszają na bezpłatną konferencję nt. nauki zdalnej.

Jest ona częścią projektu nr: EOG/21/K3/W/0007 Komponent III realizowanego ze środków mechanizmu finansowego EOG na lata 2014-2021 oraz środków krajowych. 

Po dwóch latach nauki zdalnej oraz e-learningu nikt nie wątpliwości, że polska szkoła i nauka muszą być gotowe aby skutecznie i ciekawie uczyć na odległość. Nasze badanie pokazuje bardzo jasno, które obszary są już opanowane przez nauczycieli i wykładowców a które wymagają jeszcze dużo pracy. Najsłabiej pod tym względem wygląda nauczanie zawodów, a szczególnie ćwiczenia praktyczne i warsztaty, które właściwie nie odbywały się zdalnie. 

1. wyniki badań przedstawi p. dr Anna Jawor-Joniewicz w wystąpieniu pt. Ograniczenia, oczekiwania i możliwości realizacji kształcenia zdalnego z perspektywy organizatorów, nauczycieli i uczestników

2. pani dr hab. Urszula Jeruszka przedstawi ciekawy pogląd na edukację on-line jako przygotowanie człowieka do pracy zdalnej
a oprócz tego

3. pani pełnomocnik prezesa Zakładu d/s Kształcenia i Szkolenia Magdalena Cichostępska przedstawi specyfikę projektu i jego miejsce w obszarze nieobjętym dotychczas nauką zdalną w wystąpieniu Jak widzimy w ZDZ przyszłości nauki zdalnej, cele, zadania, planowane rezultaty projektu

4. pan Paweł Woźniak wyjaśni Cyberbezpieczeństwo nauczyciela podczas pracy zdalnej

5. a także opowie i pokaże jak wykorzystując 12 rzadko używanych funkcji TEAMS zrobiliśmy transmisję 


Konferencję rozpoczną prezes ZDZ i dyrektor IPiSS a zakończy sesja pytań i odpowiedzi. 
Zarejestruj się już dzisiaj: https://forms.office.com/r/nZ5We52dgx

Po rejestracji otrzymasz e-mail z linkiem do aplikacji TEAMS. Jeśli w ciągu 24 godzin wiadomość do Ciebie nie dotrze, daj nam znać. 
Czekamy na Was 20 kwietnia o 12:00.